PHỤ KIỆN

MÔI HÚT NƯỚC MÁY LIÊN HỢP
Môi hút nước cao su dành cho máy chà sàn liên hợp
CHỔI BIÊN
Chổi biên cho máy quét rác
BÀN HÚT BỤI
Bàn hút bụi của máy hút bụi công nghiệp
BÀN HÚT NƯỚC
Bàn hút nước của máy hút bụi công nghiệp